Muzyka – kategorie muzyczne: Muzyka sredniowieczna

Wśród rozlicznych popularnych gatunków muzycznych, jakie występują na chwilę obecną na rynku muzycznym nie ma już muzyki, jaka dominowała jeszcze stulecia temu i która prezentuje się nawet na chwilę obecną i czasy współczesne w dość charakterystyczny, ciekawy sposób. Mowa to o muzyce średniowiecznej.

Jest to rodzaj dźwięków, jakie tworzone były w epoce średniowiecza, które łączyły się z surowością brzmień a także ze swego rodzaju ascetyzmem. Jest to muzyka często nawiązująca do religii, mająca wręcz charakter religijny. W ogóle średniowiecze było czasem, w którym dominowało ubóstwo, skromność. To sprawiło więc, że ograniczano przyjemność do zupełnego minimum, do życia podchodzono na pewno nie lekko a poważnie i surowo. To wszystko odbicie miało także w kategorii muzyki. Ogólnie pojawił się nurt muzyki mistycznej, która miała swego rodzaju domieszkę religijności i ściśle do tematu religii nawoływała.

Przeważały tu rytmy tworzone a capella, czyli bez towarzystwa instrumentów muzycznych. Szczególnie modne zaczęły być również chóry, jakie wykrystalizowały się na przełomie wieków piętnastego oraz szesnastego. W konsekwencji tego nie było śpiewaków występujących w pojedynkę czy mających partie solowe. Ogólnie śpiew chóralny polegał na tym, że śpiewano, ale zrezygnowano z partii instrumentalnych. Wtedy zaczęły dominować zwłaszcza chorały. Były to zestawienia rozmaitych pieśni, jakie stosowane były przeważnie nie tak o, dla celów czysto rozrywkowych, co zwłaszcza stosowano je podczas liturgii mszalnej. I do tego tylko się one ograniczały w najczęstszym przypadku. Następna sprawa to to, że wykluły się wtedy chorały gregoriańskie.

Ich nazewnictwo wiąże się przede wszystkim z postacią Grzegorza I Wielkiego. Jest to także czas muzyki świeckiej, ale najczęściej mówiono wtedy o muzyce ludowej, jaka miała charakter folkowy a także stworzona została wówczas muzyka dworska. Powoli zaczynała się wyodrębniać muzyka instrumentalna, ale bardzo delikatna, bez ostrych, gwałtownych i dynamicznych brzmień. Jeżeli natomiast chodzi o muzykę dworską, to jak wskazuje na to samo nazwanie tego gatunku pojawiała się ona na dworach wysokiej znamienitości władców. Niemniej jednak nie było to jedyne miejsce, gdzie muzykę dworską można było usłyszeć. Wtedy także zaczęli śpiewać ją wędrowni pieśniarze czy też trubadurzy. Była to muzyka rozrywkowa, jaka dominowała zwłaszcza wśród mieszczan. Trubadurzy to byli śpiewacy podobni do dzisiejszych zespołów cygańskich, które wędrują, wykonując muzykę i z tego się utrzymując.

Przeważnie zajęciem trubadurów było komponowanie tekstów, jakie tworzone były zgodnie z ówczesnymi czasami w języku łacińskim. Miały one, w odróżnieniu od wyżej wymienionych typów muzycznych, niekiedy sporo nieprzyzwoitości w swych treściach. Były także bardzo prowokacyjne. Pojawiły się w trakcie okresu średniowiecza również hejnały. Była to muzyka, jaka była grana zwłaszcza o pełnych godzinach, ale ogólnie nie traktowano hejnałów tak jak współcześnie, że jest to symbol miejski, ale dominowało raczej przekonanie, iż to kawałek muzyki, po prostu słuchano hejnałów tak jak standardowych odmian muzycznych.

Autor: