Muzyka – kategorie muzyczne: Reggae

Spośród rozlicznych rodzajów muzyki, jakie są od dawien dawna chętnie słuchane i jeszcze częściej wykonywane wyróżnia się gatunek doskonale każdemu znany, to jest nurt muzyki reggae. Jest to charakterystyczny styl, który odznacza się rozrywkowością, lekkością brzmienia, delikatnością. Wywodzi się on z terenów Jamajki, jest radosnym nurtem, pełnym wesołości.

Nie porusza zazwyczaj bardzo poważnych tematów, jest przyjemny i swobodny. Zakłada się, ze muzyka tej kategorii nawiązywała do powstania ruchu Rastafari. Była popularna zatem czterysta lat temu, kiedy to tenże ruch się pojawił. Miała ona na celu przede wszystkim nawoływać do powrotu do Afryki, do chlubienia jej jako kontynentu a także stanowiła przejawem swego rodzaju zmagań o uprawnienia rasowe. Ponadto muzyka ta, podobnie zresztą jak i wyżej wyszczególniony ruch Rastafari były szeroko rozpowszechnione przez jamajskich emigrantów. Najsilniej zachęceni do tego stylu byli zwłaszcza czarnoskórzy robotnicy. W latach siedemdziesiątych minionego wieku natomiast muzyka ta dotarła do rozmaitych obszarów Stanów Zjednoczonych, stała się także dość popularna w naszym kontynencie.

Muzyka – kategorie muzyczne: Reggae

Ogólnie jako głównych twórców reggae rozumie się przede wszystkim potomków ludzi czarnoskórych, którzy pracowali, jako niewolnicy. Dlatego też nurty tej muzyki opierają się na muzyce folkowej, ludowej ale nawiązującej stricte do obszarów afrykańskich. Jeszcze jedna kwestia to to, że bardzo duże znaczenie w wykrystalizowaniu się tego gatunku miała tradycja nyabinghi, jaka związana jest ze zgromadzeniami Rasafari. Wiąże się ona z przesiadywaniem wspólnie przy dźwięku wielkich bębnów, śpiewie wzajemnie wykonywanym i słuchaniu brzmień muzycznych.

Muzyka – kategorie muzyczne: Reggae

Ponadto musimy wiedzieć, że dla miłośników reggae nadrzędne okazuje się serce, rytmy płynące prosto z niego, dlatego też dominuje tam jak najbardziej pozytywna muzyka. Jest sporo gatunków mieszających się z reggae zarówno dawniejszym, pierwotnym, jak i współczesnymi jego brzmieniami. Mowa w tym przypadku o sambie, salsie, bluesie, calypso itd. Pojawiają się tam nawet charakterystyczne dźwięki dla rumby. Kolejna kwestia to to, że na podstawie zaledwie jednego utworu z reggae muzyki da się stworzyć całą masę wielorakich innych, bazujących na odmienności wariantów wokalnych w obrębie zaledwie pojedynczego utworu.

Oczywiście za symbol muzyki reggae uznawana jest kultowa postać muzyka Boba Marleya, który zasłynął nie tylko z dźwięków, jakie wydawał i tworzył na instrumentach muzycznych, ale także ze swego silnego zaangażowania w ruch Ratafari.

Autor: